GEOMAP usługi geodezyjne

Wznowienia granic

Wznowienie/wyznaczenie punktów granicznych ma za zadnie odtworzenie na gruncie przebiegu granic nieruchomości, dla których została wcześniej sporządzona dokumentacja geodezyjna. Polega to na wskazaniu położenia punktów granicznych, które były wcześniej zastabilizowane, a zostały zniszczone lub na wskazaniu granic w miejscach, w których nie było wcześniej stabilizacji. W przypadku braku dokumentacji geodezyjnej wykonuje się ustalenie granic nieruchomości.

Jeżeli masz pytanie zadzwoń

+ 48 530 989 444

 

lub wypełnij