GEOMAP usługi geodezyjne

Tyczenie budynków i uzbrojenia

Po zakończeniu projektowania i dopełnieniu wszelkich formalności przychodzi czas na wyznaczenie usytuowania projektowanego budynku w terenie. Geodeta na podstawie projektu tworzy dokumentację techniczną potrzebną do wytyczenia zamierzenia inwestycyjnego. Sam proces tyczenia polega najczęściej na wyznaczeniu w terenie osi budynku na ławicach. Kolejnym krokiem jest wpis do dziennika budowy, przekazanie szkicu tyczenia oraz aktualizacja użytków gruntowych na działce.

Jeżeli masz pytanie zadzwoń

+ 48 530 989 444

 

lub wypełnij